[1]
Michalak, A. i Poczwardowski, A. 2015. Kwestionariusz do badania relacji trener-zawodnik (CART-Q): polska adaptacja (PlCART-Q). Testy psychologiczne w praktyce i badaniach. 1 (grudz. 2015), 62-75. DOI:https://doi.org/10.14746/tppb.2015.1.6.