(1)
Filipiak, M.; Paluchowski, W. J. Standardy Diagnozy Psychologicznej – Historia Powstawania. tppb 2019, 1-6.