(1)
Paluchowski, W. J. Wytyczne Diagnostyki osób Z niepełnosprawnościami – Historia Powstawania. tppb 2019, 41-56.