(1)
Czerederecka, A. Tworzenie Standardów Opiniowania Psychologicznego W Sprawach Rodzinnych I opiekuńczych. tppb 2019, 57-81.