(1)
Michalak, A.; Poczwardowski, A. Kwestionariusz Do Badania Relacji Trener-Zawodnik (CART-Q): Polska Adaptacja (PlCART-Q). tppb 2015, 62-75.