Filipiak, M., & Paluchowski, W. J. (2019). Standardy diagnozy psychologicznej – historia powstawania. Testy Psychologiczne W Praktyce I Badaniach, (1), 1-6. https://doi.org/10.14746/tppb.2019.2.1