Paluchowski, W. J. (2019). Wytyczne diagnostyki osób z niepełnosprawnościami – historia powstawania. Testy Psychologiczne W Praktyce I Badaniach, (1), 41–56. https://doi.org/10.14746/tppb.2019.2.4