Czerederecka, A. (2019). Tworzenie Standardów opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Testy Psychologiczne W Praktyce I Badaniach, (1), 57–81. https://doi.org/10.14746/tppb.2019.2.5