Jaworska-Gruszczyńska, I. (2016). Prokrastynacja – struktura konstruktu a stosowane skale pomiarowe. Testy Psychologiczne W Praktyce I Badaniach, (1), 36–59. https://doi.org/10.14746/tppb.2016.1.3