Michalak, A., & Poczwardowski, A. (2015). Kwestionariusz do badania relacji trener-zawodnik (CART-Q): polska adaptacja (PlCART-Q). Testy Psychologiczne W Praktyce I Badaniach, (1), 62-75. https://doi.org/10.14746/tppb.2015.1.6