MICHALAK, A.; POCZWARDOWSKI, A. Kwestionariusz do badania relacji trener-zawodnik (CART-Q): polska adaptacja (PlCART-Q). Testy psychologiczne w praktyce i badaniach, n. 1, p. 62-75, 15 grudz. 2015.