Michalak, Anna, i Artur Poczwardowski. 2015. „Kwestionariusz Do Badania Relacji Trener-Zawodnik (CART-Q): Polska Adaptacja (PlCART-Q)”. Testy Psychologiczne W Praktyce I Badaniach, nr 1 (grudzień), 62-75. https://doi.org/10.14746/tppb.2015.1.6.