Filipiak, M. i Paluchowski, W. J. (2019) „Standardy diagnozy psychologicznej – historia powstawania”, Testy psychologiczne w praktyce i badaniach, (1), s. 1-6. doi: 10.14746/tppb.2019.2.1.