Paluchowski, W. J. (2019) „Wytyczne diagnostyki osób z niepełnosprawnościami – historia powstawania”, Testy psychologiczne w praktyce i badaniach, (1), s. 41–56. doi: 10.14746/tppb.2019.2.4.