Czerederecka, A. (2019) „Tworzenie Standardów opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych”, Testy psychologiczne w praktyce i badaniach, (1), s. 57–81. doi: 10.14746/tppb.2019.2.5.