Jaworska-Gruszczyńska, I. (2016) „Prokrastynacja – struktura konstruktu a stosowane skale pomiarowe”, Testy psychologiczne w praktyce i badaniach, (1), s. 36–59. doi: 10.14746/tppb.2016.1.3.