Michalak, A. i Poczwardowski, A. (2015) „Kwestionariusz do badania relacji trener-zawodnik (CART-Q): polska adaptacja (PlCART-Q)”, Testy psychologiczne w praktyce i badaniach, (1), s. 62-75. doi: 10.14746/tppb.2015.1.6.