[1]
M. Filipiak i W. J. Paluchowski, „Standardy diagnozy psychologicznej – historia powstawania”, tppb, nr 1, s. 1-6, cze. 2019.