[1]
A. Michalak i A. Poczwardowski, „Kwestionariusz do badania relacji trener-zawodnik (CART-Q): polska adaptacja (PlCART-Q)”, tppb, nr 1, s. 62-75, grudz. 2015.