Filipiak, M., i W. J. Paluchowski. „Standardy Diagnozy Psychologicznej – Historia Powstawania”. Testy Psychologiczne W Praktyce I Badaniach, nr 1, czerwiec 2019, s. 1-6, doi:10.14746/tppb.2019.2.1.