Michalak, A., i A. Poczwardowski. „Kwestionariusz Do Badania Relacji Trener-Zawodnik (CART-Q): Polska Adaptacja (PlCART-Q)”. Testy Psychologiczne W Praktyce I Badaniach, nr 1, grudzień 2015, s. 62-75, doi:10.14746/tppb.2015.1.6.