Michalak, Anna, i Artur Poczwardowski. „Kwestionariusz Do Badania Relacji Trener-Zawodnik (CART-Q): Polska Adaptacja (PlCART-Q)”. Testy psychologiczne w praktyce i badaniach, no. 1 (grudzień 15, 2015): 62-75. Udostępniono lipiec 6, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tppb/article/view/26529.