Long Distance Solidarity: Polish Public Opinion and the Boer War 1899–1902
PDF

Keywords

Second Boer War
Poland
public opinion
struggle for independence

How to Cite

Szlanta, P. (2017). Long Distance Solidarity: Polish Public Opinion and the Boer War 1899–1902. Werkwinkel, 12(1), 49–69. https://doi.org/10.1515/werk-2017-0004

Abstract

The bloody conflict which was taking place in South Africa in the years 1899-1902 was followed with a great interest by Polish public opinion. Its greatest part strongly sympathized with the Boer republics. Their burgers were idealized and presented by the Polish press as brave fighters for independence, who dared to stand up against the world empire to defend their rights while Great Britain was attributed full responsibility for the outbreak of the war. For many Poles the Boers personified the general idea of freedom fighters and symbolized all suppressed nations. Their sad fate seemed to be quite similar to the Polish one and this similarity was the main source of sympathy toward defenders of the Transvaal and Free Orange State. Voices of few Polish intellectuals, who called for a more objective and not so emotional view on the war, could not change the pro-Boers stance of the greatest part of Polish public opinion.

https://doi.org/10.1515/werk-2017-0004
PDF

References

Bender, Steffen. 2009. Der Burenkrieg und die deutschsprachige Presse. Wahrnehmung und Deutung zwischen Bureneuphorie und Anglophobie 1899-1902. Paderborn: Schöningh.

Davidson, Apollon, and Irina Filatova. 1998. The Russians and the Anglo-Boer War. Cape Town: Human & Rousseau.

De Wet, Christiaan Rudolf. 1903. Trzy lata wojny o niepodległość. Warszawa: n.p.

Dmowski, Roman. 1933. Myśli nowoczesnego Polaka. Warszawa: Komitet Wydawniczy Pism Romana Dmowskiego.

Dmowski, Roman. 1938. Pisma. Vol. 3. Częstochowa: A. Gmachowski.

Gebethner, Jan. 1977. Młodość wydawcy. Warszawa: PIW.

Janowski, Maciej. 1998. Polska myśl liberalna do 1918 roku. Kraków-Warszawa: Znak.

Jedlicki, Jerzy. 2002. Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku. Warszawa: WAB.

Kasprzycki, Jerzy. 1997. Korzenie miasta. Warszawa: Veda.

Kizwalter, Tomasz. 1987. “Ziemiaństwo połowy XIX w. wobec procesów modernizacji - idee kręgu Andrzeja Zamoyskiego.” Przegląd Historyczny 78(4): 656-679.

Kröll, Ulrich. 1973. Die Internationale Burenagitation 1899-1902. Münster: Verlag Regensberg.

Krüger, Paul. 1903. Pamiętniki prezydenta Krügera. Warszawa: A.T. Jezierski.

Kuoitenbrouwer, Vincent. 2012. War of Words. Dutch Pro-Boer Propaganda and the South African War (1899-1902). Amsterdam: Amsterdam University Press.

Leśniewski, Michał. 2001. Wojna burska 1899-1902. Geneza, przebieg i międzynarodowe uwarunkowania. Warszawa: Semper.

McCracken, Donald P. 2003. Forgotten Protest. Ireland and the Anglo-Boer War. Belfast: Ulster Historical Foundation.

Nałkowski, Wacław. 1904. Sienkiewicziana. Szkice do obrazu. Kraków: n.p.

Noer, Thomas J. 1978. Briton, Boer and Yankee. The United States and South Africa 1879-1914. Kent: Kent State Univ. Press.

Piłsudski, Jozef. 1930. Pisma-mowy-rozkazy. Vol. 3. Warszawa: Inst. Badania Najnowszej Historji Polski.

Pottinger, Brian. 1986. The Foreign Volunteers. They Fought for the Boers (1899-1902). Pietermaritzburg: Scripta Africana.

Prus, Bolesław. 1966. Kroniki. Ed. Zygmunt Szweykowski. Vol. 16. Warszawa: PIW.

Prus, Bolesław. 1967. Kroniki. Ed. Zygmunt Szweykowski. Vol. 27. Warszawa: PIW.

Rosenbach, Harald. 1981. Das Deutsche Reich, Großbritannien und der Transvaal 1896-1902. Göttingen: Vandenhoeck & Rupprecht.

Szlanta, Piotr. 1997. “Transvaal in the German Policy in the Light of German and Polish Sources.” Africana Bulletin 45: 45-64.

Szlanta, Piotr. 2016. “Der Januaraufstand in Russisch-Polen, die Autonomie in Osterreichisch-Galizien und die Krise um Schleswig-Holstein. Die polnische Unabhangigkeitsbewegung im internationalen Kontext 1863-1864.” Der Wiener Frieden 1864. Ein deutsches, europäisches und globales Ereignis. Eds Olivier Auge, Ulrich Lappenkuper, and Ulf Morgenstern. Paderborn: Schoningh: 307-318

Teulié, Gilles. 2000. Les Afrikaners et la guerre anglo-boer 1899 - 1902: étude des cultures populaires et des mentalités en présence. Montpellier: Univ. Paul Valery.

Wapiński, Roman. 1999. Ignacy Jan Paderewski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Zins, Henryk. 2000. Cecil Rhodes. Ekspansja brytyjska w Afryce pod koniec XIX wieku. Gdańsk: Polnord-Oskar.

Żukowski, Arkadiusz. 1994. W kraju złota i diamentów. Polacy w Afryce Południowej XVI-XX wiek. Warszawa: PWN.