Kontakt

Redakcja Czasopisma „Wole Oko. Nowa Seria”
Instytut Historii Sztuki
Collegium Novum
Al. Niepodległości 4
61-874 Poznań, Poland
http://www.woleoko.amu.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Alicja Serafin-Pospiech
sekretarz redakcji
Tel. 61 829 37 23

Wsparcie techniczne

Pressto