Pressto.

Nagłowek strony

Kontakt

Adres

Redakcja Czasopisma „Wole Oko. Nowa Seria”
Instytut Historii Sztuki
Collegium Novum
Al. Niepodległości 4
61-874 Poznań, Poland
http://www.woleoko.amu.edu.pl

Osoba do kontaktu

Alicja Serafin-Pospiech
sekretarz redakcji
Tel.: 61 829 37 23
Email: woleoko@amu.edu.pl

Wsparcie techniczne

Pressto
Email: pressto@amu.edu.pl

    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo