Redaktorki Naczelne

Patrycja Łobodzińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Instytut Historii Sztuki, Polska

Magdalena Piotrowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Instytut Historii Sztuki, Polska

Sekretarz redakcji

Alicja Serafin-Pospiech, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Instytut Historii Sztuki, Polska

Zespół redakcyjny

Stanisław Małecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Instytut Historii Sztuki, Polska

Katarzyna Misiura, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Instytut Historii Sztuki, Polska

Oprawa graficzna, projekt, łamanie

Luiza Kempińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Instytut Historii Sztuki, Polska

Korekta językowa - j. angielski

dr Filip Lipiński, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska

Adiustacja tekstów

Adrianna Kaczmarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Instytut Historii Sztuki, Polska

Patrycja Łobodzińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Instytut Historii Sztuki, Polska

Rada naukowa

prof. dr hab. Ewa Domańska, Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska

prof. UAM dr hab. Piotr Juszkiewicz, Instytut Historii Sztuki, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska

prof. dr hab. Adam S. Labuda, Instytut Historii Sztuki,Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska

dr hab. Andrzej Leśniak, Katedra Kultury Współczesnej, Uniwersytet Jagielloński, Polska

prof. IS PAN dr hab. Marta Leśniakowska, Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk, Polska

Senior researcher dr Aistė Paliušytė, Instytut Badań Kultury Litwy, Litwa

dr hab. Sławomir Sikora, Zakład Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski, Polska

PD dr hab. Beate Störtkuhl, Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Oldenburg, Niemcy

prof. dr hab. Andrzej Turowski, Université de Bourgogne w Dijon, Francja