Pressto.

Nagłowek strony

Historia czasopisma

“Wole Oko. Nowa Seria” powstało w 2016 roku i nawiązuje do istniejącego w latach 2011-2012 przy Instytucie Historii Sztuki Półrocznika Historii Sztuki "Wolę Oko".
    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo