[1]
Jankowska, K. 2023. Instytucjonalizacja budżetu obywatelskiego na szczeblu gminnym – ocena unormowań ustawowych. Zeszyt Prawniczy UAM. 13 (lis. 2023), 55–66. DOI:https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.5.