(1)
Wieczorek, J. Regulacje Wprowadzone Nowelizacją Kodeksu Wyborczego Ze Stycznia 2023 R. Dotyczące możliwości Rejestrowania czynności Obwodowych Komisji Wyborczych a Zasada tajności głosowania. zpuam 2023, 131-142.