(1)
Jankowska, K. Instytucjonalizacja budżetu Obywatelskiego Na Szczeblu Gminnym – Ocena Unormowań Ustawowych. zpuam 2023, 55-66.