(1)
Binkowski, K. Sztuczna Inteligencja a wykładnia Prawa – Propozycja Zastosowania systemów AI Do Ustalania założenia O Racjonalnym Prawodawcy. zpuam 2023, 7-17.