Wieczorek, J. (2023). Regulacje wprowadzone nowelizacją Kodeksu wyborczego ze stycznia 2023 r. dotyczące możliwości rejestrowania czynności obwodowych komisji wyborczych a zasada tajności głosowania. Zeszyt Prawniczy UAM, (13), 131–142. https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.11