Jankowska, K. (2023). Instytucjonalizacja budżetu obywatelskiego na szczeblu gminnym – ocena unormowań ustawowych. Zeszyt Prawniczy UAM, (13), 55–66. https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.5