Binkowski, K. (2023). Sztuczna inteligencja a wykładnia prawa – propozycja zastosowania systemów AI do ustalania założenia o racjonalnym prawodawcy. Zeszyt Prawniczy UAM, (13), 7–17. https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.1