Wieczorek, J. (2023) „Regulacje wprowadzone nowelizacją Kodeksu wyborczego ze stycznia 2023 r. dotyczące możliwości rejestrowania czynności obwodowych komisji wyborczych a zasada tajności głosowania”, Zeszyt Prawniczy UAM, (13), s. 131–142. doi: 10.14746/zpuam.2023.13.11.