Jankowska, K. (2023) „Instytucjonalizacja budżetu obywatelskiego na szczeblu gminnym – ocena unormowań ustawowych”, Zeszyt Prawniczy UAM, (13), s. 55–66. doi: 10.14746/zpuam.2023.13.5.