Wieczorek, Jakub. „Regulacje Wprowadzone Nowelizacją Kodeksu Wyborczego Ze Stycznia 2023 R. Dotyczące możliwości Rejestrowania czynności Obwodowych Komisji Wyborczych a Zasada tajności głosowania”. Zeszyt Prawniczy UAM, nr 13, listopad 2023, s. 131-42, doi:10.14746/zpuam.2023.13.11.