Ślósarz, A. (2022). Interpretanty lektur. Prototypowy program nauczania metodą multimedialnych modułów tematycznych (szkoła średnia). Polonistyka. Innowacje, (15), 57–72. https://doi.org/10.14746/pi.2022.15.6