Ślósarz, A. (2022) „Interpretanty lektur. Prototypowy program nauczania metodą multimedialnych modułów tematycznych (szkoła średnia)”, Polonistyka. Innowacje, (15), s. 57–72. doi: 10.14746/pi.2022.15.6.