Ślósarz, A. „Interpretanty Lektur. Prototypowy Program Nauczania Metodą Multimedialnych modułów Tematycznych (szkoła średnia)”. Polonistyka. Innowacje, nr 15, czerwiec 2022, s. 57-72, doi:10.14746/pi.2022.15.6.