Nagłowek strony
Wróć do szczegółów artykułu Grzegorz Ławnikowicz, Między koniecznością państwa a pochwałą autorytaryzmu. Koncepcja państwa społecznego Wacława Makowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, ss. 454. Pobierz Pobierz PDF