Grzegorz Ławnikowicz, Między koniecznością państwa a pochwałą autorytaryzmu. Koncepcja państwa społecznego Wacława Makowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, ss. 454.
PDF

Jak cytować

Marszał, M. (2015). Grzegorz Ławnikowicz, Między koniecznością państwa a pochwałą autorytaryzmu. Koncepcja państwa społecznego Wacława Makowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, ss. 454. Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(1), 399–403. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.24
https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.24
PDF