Historia czasopisma

Czasopismo Prawno-Historyczne zostało założone w 1948 r. przez prof. Zygmunta Wojciechowskiego wraz z prof. Zygmuntem Lisowskim, należy zatem do najstarszych czasopism prawniczych w Polsce ukazujących się nieprzerwanie do dziś. Kolejnymi redaktorami naczelnymi CPH byli prof. Michał Sczaniecki (1955–1977), prof. Henryk Olszewski (1977–2014) i prof. Małgorzata Materniak-Pawłowska (2015–2021).

 

Więcej na temat historii CPH można przeczytać m.in. tutaj:

Grodziski, Stanisław. 2015. „Refleksje o nauce historii prawa, jej «Czasopiśmie Prawno-Historycznym» i jego redaktorze”. Czasopismo Prawno-Historyczne 67 (1): 11-20.
https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.01

Materniak-Pawłowska, Małgorzata, i Marek Krzymkowski. 2018. „Siedemdziesiąt lat «Czasopisma Prawno-Historycznego»”. Czasopismo Prawno-Historyczne 70 (1): 345-52.
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/15207