Rozmowy w Redakcji

Od 1948 r. na łamach Czasopisma Prawno-Historycznego ukazało się wiele tekstów ważnych dla całej dyscypliny. W związku z postępującą digitalizacją numerów archiwalnych CPH prezentujemy wybrane wiodące teksty opublikowane w CPH (poczynając od ostatnich dwudziestu pięciu lat). W pierwszej kolejności zebrano w tym miejscu przeprowadzone w redakcji CPH rozmowy z nestorami polskiej historii prawa.

Olszewski, Henryk. 2002. „Z Profesorem Józefem Matuszewskim rozmawia Henryk Olszewski”. Czasopismo Prawno-Historyczne 54 (1): 399-408.
https://doi.org/10.14746/cph.2002.1.17 

Salmonowicz, Stanisław. 2002. „Z Profesorem Józefem Modrzejewskim-Mélèze rozmawia Stanisław Salmonowicz”. Czasopismo Prawno-Historyczne 54 (2): 263-78.
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/40749

Olszewski, Henryk. 2003. „Z Profesorem Kazimierzem Orzechowskim rozmawia Henryk Olszewski”. Czasopismo Prawno-Historyczne 55 (2): 307-20.
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/41235 

Orzechowski, Kazimierz. 2005. „Z Profesorem Stanisławem Grodziskim Rozmawia Kazimierz Orzechowski”. Czasopismo Prawno-Historyczne 57 (1): 317-26.
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/40772

Grodziski, Stanisław, i Juliusz Bardach. 2011. „Z Profesorem Juliuszem Bardachem rozmawiał Stanisław Grodziski”. Czasopismo Prawno-Historyczne 63 (1): 331-41.
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/41675

Materniak-Pawłowska, Małgorzata. 2015. „Z Profesorem Henrykiem Olszewskim rozmawia Małgorzata Materniak-Pawłowska”. Czasopismo Prawno-Historyczne 67 (1): 345-55.
https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.19

Materniak-Pawłowska, Małgorzata. 2018. „Z Profesorem Jerzym Strzelczykiem rozmawia Małgorzata Materniak-Pawłowska”. Czasopismo Prawno-Historyczne 67 (2): 223-36.
https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.10

Rozwadowski, Władysław, i Wojciech Dajczak. 2019. „Z Profesorem Władysławem Rozwadowskim rozmawia Wojciech Dajczak”. Czasopismo Prawno-Historyczne 71 (2): 369-76.
https://doi.org/10.14746/cph.2019.2.16