Redaktor naczelna

prof. UAM dr hab. Małgorzata Materniak-Pawłowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Zastępca redaktor naczelnej

prof. dr hab. Wojciech Witkowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, Polska, Polska

Redaktorzy tematyczny

dr Maksymilian Stanulewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska

dr hab. Marek Krzymkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Rada naukowa

Prof. Natalia Starczenko, Uniwersytet Narodowy w Kijowie, Akademia Kijowsko-Mohylańska, Ukraina

Prof. Elena V. Timoshina, Uniwersytet w Sankt-Petersburgu, Wydział Prawa, Federacja Rosyjska

Prof. UAM, dr hab. Jarosław Nikodem, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Polska

Prof. Dr. Michael G. Müller, Martin-Luther-Universität Halle, Institut für Geschichte, Niemcy

Prof. Igor A. Arzumanov, Uniwersytet Irkucki, Instytut Prawa Państwowego, Federacja Rosyjska

Prof. Adriana Ciancio, Universita di Catania, Dipartimento di Giurisprudenza, Włochy

Prof. Jūratė Kiaupienė, Uniwersytet Wileński, Wydział Prawa, Litwa

Prof. Dr. Gerald Kohl, Universität Wien, Institut für Rechts-und Verfassungsgeschichte Juridicum, Austria

Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji, Polska