Pressto.

Nagłowek strony

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna

  1. prof. UAM dr hab. Małgorzata Materniak-Pawłowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Zastępca redaktor naczelnej

  1. prof. dr hab. Wojciech Witkowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, Polska, Polska

Redaktorzy tematyczny

  1. dr Maksymilian Stanulewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska
  2. dr hab. Marek Krzymkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo