Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Zastępca redaktora naczelnego
prof. dr hab. Wojciech Witkowski, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Sekretarz redakcji
dr Piotr Alexandrowicz, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Redaktor językowy
Adriana Staniszewska, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

 

Rada Naukowa
Adriana Ciancio, University of Catania, Włochy
Krystyna Chojnicka, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Jarosław Nikodem, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Jūratė Kiaupienė, Lithuanian Institute of History, Litwa
Gerald Kohl, University of Vienna, Austria
Michael G. Müller, Martin Luther University Halle-Wittenberg, Niemcy
Jan Teofil Prostko-Prostyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Natalia Starczenko, National Academy of Sciences, Ukraina

 

Komitet Redakcyjny
Wilhelm Brauneder, University of Vienna, Austria
Wojciech Góralski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska
Andrzej Gulczyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Hubert Izdebski, Uniwersytet SWPS, Polska
Danuta Janicka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska
Krzysztof Krasowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Adam Lityński, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Polska
Dorota Malec, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Jacek Matuszewski, Uniwersytet Łódzki, Polska
Marian Mikołajczyk, Uniwersytet Śląski, Polska
Krzysztof Ożóg, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Marian J. Ptak, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Grzegorz Smyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
Dariusz Szpoper, Akademia Pomorska w Słupsku, Polska
Wacław Uruszczak, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Stanisław Waltoś, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Wojciech Witkowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
Andrzej Wrzyszcz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
Maria Zabłocka, Uniwersytet Warszawski, Polska
Andrzej Zakrzewski, Uniwersytet Warszawski, Polska