Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Zastępca redaktora naczelnego

prof. dr hab. Wojciech Witkowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Redaktor tematyczny

prof. UAM dr hab. Marek Krzymkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska

 

Rada naukowa

Prof. Natalia Starczenko, Uniwersytet Narodowy w Kijowie, Akademia Kijowsko-Mohylańska, Ukraina

Prof. UAM, dr hab. Jarosław Nikodem, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Polska

Prof. UAM, dr hab. Jan Teofil Prostko-Prostyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Polska

Prof. Dr. Michael G. Müller, Martin-Luther-Universität Halle, Institut für Geschichte, Niemcy

Prof. Adriana Ciancio, Universita di Catania, Dipartimento di Giurisprudenza, Włochy

Prof. Jūratė Kiaupienė, Uniwersytet Wileński, Wydział Prawa, Litwa

Prof. Dr. Gerald Kohl, Universität Wien, Institut für Rechts-und Verfassungsgeschichte Juridicum, Austria

Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji, Polska

 

Komitet redakcyjny

Prof. Wilhelm Brauneder, Uniwersität Wien, Rechtswissentschaftliche Facultät, Austria

Ks. Prof. dr hab. Wojciech Góralski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa Kanonicznego, Polska

Prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Prof. dr hab. Hubert Izdebski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Prof. dr hab. Danuta Janicka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Prof.  dr hab. Krzysztof Krasowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Prof. dr hab. Adam Lityński, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Prof. dr hab. Dorota Malec, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Prof. UAM dr hab. Małgorzata Materniak-Pawłowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Prof. dr hab. Jacek Matuszewski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Prof. dr hab. Marian Mikołajczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, Polska 

Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Historii, Polska

Prof. UWr dr hab. Marian J. Ptak, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Polska

Prof. dr hab. Zygfryd Rymaszewski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Prof. UMCS dr hab. Grzegorz Smyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Prof. dr hab. Dariusz Szpoper, Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Prawa i Administracji, Polska

Prof. dr hab. Wacław Uruszczak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Prof. dr hab. Stanisław Waltoś, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Prof. dr hab. Wojciech Witkowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Prof. UMCS dr hab. Andrzej Wrzyszcz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Prof. dr hab. Maria Zabłocka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Polska