Recenzenci

Lista recenzentów tomu publikowana była do tej pory na stronie redakcyjnej w drugim numerze z danego roku. Od 2024 r. w drugim numerze z danego roku publikowana będzie lista recenzentów za dany rok wraz z afiliacjami.

Recenzenci w roku 2023
Jan Andrzejewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Piotr Alexandrowicz, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Polska
Ilona Czamańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Przemysław Dąbrowski, Uniwersytet Pomorski w Słupsku, Polska
Piotr Karlik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Bartosz Kołaczkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Józef Koredczuk, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Marek Krzymkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Przemysław Krzywoszyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Adam Lityński, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Polska
Jakob Maziarz, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Marian Mikołajczyk, Uniwersytet Śląski, Polska
Jerzy Ochmański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Jacek Przygodzki, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Karol Siemaszko, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Polska
Grzegorz Smyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
Piotr Turek, Prokuratura Okręgowa w Krakowie, Polska
Witold Tyborowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Michał Urbańczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Andrzej Wrzyszcz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

Recenzenci w roku 2022
Piotr Alexandrowicz, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Polska
Jan Andrzejewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Waldemar Bednaruk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
Michał Z. Dankowski, Akademia Jagiellońska w Toruniu, Polska
Piotr Fiedorczyk, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
Józef Koredczuk, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Marek Krzymkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Przemysław Krzywoszyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Małgorzata Materniak-Pawłowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Marian Mikołajczyk, Uniwersytet Śląski, Polska
Jerzy W. Ochmański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Piotr Pilarczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Jacek Przygodzki, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Karol Siemaszko, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Polska
Grzegorz Smyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
Wojciech Szafrański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Piotr Szymaniec, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Marcin Tomasiewicz, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Dominika Wapińska, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
Andrzej Zakrzewski, Uniwersytet Warszawski, Polska