Czasopismo Prawno-Historyczne

Aktualny numer

Tom 74 Nr 2 (2022)
Opublikowany 2023 stycznia 4

„Czasopismo Prawno-Historyczne” (CPH) zostało założone w 1948 r. przez wybitnego historyka prawa profesora Zygmunta Wojciechowskiego i ukazuje się nieprzerwanie do dziś. CPH publikowane jest co pół roku, od 2010 r. również w wersji elektronicznej na uniwersyteckiej platformie cyfrowej, a od 2021 r. tylko w takiej wersji. Jest periodykiem poświęconym historii ustroju i prawa, dziejom prawa rzymskiego i kanonicznego, historii doktryn politycznych i prawnych oraz historii prawa jako nauki. Na łamach CPH publikują renomowani badacze z kraju i zagranicy oraz młodzi adepci nauk historyczno-prawnych, w tym autorzy rozpraw, prac drobnych i materiałów oraz tekstów polemicznych i krytycznych.

Zgłoszenie artykułu, proces recenzyjny oraz publikacja w CPH są bezpłatne.

INDEKSOWANE W:
EBSCO, Crossref, Biblioteka Nauki, CEJSH, Infona, Google Scholar, Arianta, WorldCat, NUKAT

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Ministerstwo Edukacji i Nauki (2021): 70
h5-index: 5
DOI: 10.14746/cph
ISSN (Online): 2720-2186
ISSN (Print): 0070-2471

Od 2021 r. wersja elektroniczna jest pierwotną wersją czasopisma.
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
do 2020 r.    Licencja Creative Commons
od 2021 r.   

© Copyright by Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Ogłoszenia

Finansowanie czasopisma

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Czasopismo Prawno-Historyczne vol. 64, vol. 65 – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Więcej…

2018 listopada 3
Wyświetl wszystkie wydania