Pressto.

Nagłowek strony

Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Czasopismo Prawno-Historyczne?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

 1. Teksty należy przesyłać w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej na adres redakcji: cph@amu.edu.pl lub malgosm@amu.edu.pl
 2. Rozprawy oraz prace drobne i materiały powinny zawierać: streszczenie w języku polskim (do 200 słów) streszczenie w języku angielskim (do 200 słów) słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (nie więcej niż 5)
 3. Do wszystkich przesłanych materiałów należy dołączyć podstawowe informacje o autorze: nazwę i adres macierzystej instytucji naukowej; adres do korespondencji; adres poczty elektronicznej; numer telefonu.
 4. W przypadku opracowań zespołowych redakcja oczekuje informacji o indywidualnym wkładzie każdego z autorów.
 5. W przypadku finansowania badań, których efektem jest proponowania publikacja, konieczne jest wskazanie na źródła finansowania, wkład instytucji naukowo-badawczej czy innych podmiotów (financial disclosure). Ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i redakcja będzie ujawniać wszelkie ich przypadki, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
 6. Do tekstu należy dołączyć oświadczenie, że praca nie była wcześniej publikowana oraz została przesłana wyłącznie do redakcji Czasopisma Prawno-Historycznego.
 7. Autorzy artykułów publikowanych w CPH wyrażają zgodę na jednoczesne ich udostępnianie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Repozytorium UAM (http://repozytorium.amu.edu.pl).
 8. Publikacje w Czasopiśmie Prawno-Historycznym nie są płatne.
 9. Redakcja prosi o uwzględnienie następujących wymogów odnośnie do przesyłanych tekstów:
 • czcionka Times New Roman, rozmiar 12
 • odstęp między wierszami 1,5
 • numeracja stronic
 • przypisy dolne (czcionka Times New Roman, rozmiar 10, odstęp 1).

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Do tekstu należy dołączyć oświadczenie, że praca nie była wcześniej publikowana oraz została przesłana wyłącznie do redakcji Czasopisma Prawno-Historycznego.

 2. Autorzy artykułów publikowanych w CPH wyrażają zgodę na jednoczesne ich udostępnianie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Repozytorium UAM (http://repozytorium.amu.edu.pl).

 3. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc), w tekście zastosowano odstępy 1,5, czcionkę Times New Roman wielkości 12; numerację stronic; przypisy dolne (czcionka Times New Roman, rozmiar 10, odstęp 1).
 

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.

 


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo