Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Do tekstu należy dołączyć oświadczenie, że praca nie była wcześniej publikowana oraz została przesłana wyłącznie do redakcji Czasopisma Prawno-Historycznego.

 • Autorzy artykułów publikowanych w CPH wyrażają zgodę na jednoczesne ich udostępnianie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Repozytorium UAM (http://repozytorium.amu.edu.pl).

 • Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc), w tekście zastosowano odstępy 1,5, czcionkę Times New Roman wielkości 12; numerację stronic; przypisy dolne (czcionka Times New Roman, rozmiar 10, odstęp 1).
 1. Teksty należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres redakcji: malgosm@amu.edu.pl
 2. Rozprawy oraz prace drobne i materiały powinny zawierać: streszczenie w języku polskim (do 200 słów) streszczenie w języku angielskim (do 200 słów) słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (nie więcej niż 5)
 3. Do wszystkich przesłanych materiałów należy dołączyć podstawowe informacje o autorze: nazwę i adres macierzystej instytucji naukowej; adres do korespondencji; adres poczty elektronicznej; numer telefonu.
 4. W przypadku opracowań zespołowych redakcja oczekuje informacji o indywidualnym wkładzie każdego z autorów.
 5. W przypadku finansowania badań, których efektem jest proponowania publikacja, konieczne jest wskazanie na źródła finansowania, wkład instytucji naukowo-badawczej czy innych podmiotów (financial disclosure). Ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i redakcja będzie ujawniać wszelkie ich przypadki, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
 6. Do tekstu należy dołączyć oświadczenie, że praca nie była wcześniej publikowana oraz została przesłana wyłącznie do redakcji Czasopisma Prawno-Historycznego.
 7. Autorzy artykułów publikowanych w CPH wyrażają zgodę na jednoczesne ich udostępnianie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Repozytorium UAM (http://repozytorium.amu.edu.pl).
 8. Publikacje w Czasopiśmie Prawno-Historycznym nie są płatne.
 9. Redakcja prosi o uwzględnienie następujących wymogów odnośnie do przesyłanych tekstów:
 • czcionka Times New Roman, rozmiar 12
 • odstęp między wierszami 1,5
 • numeracja stronic
 • przypisy dolne (czcionka Times New Roman, rozmiar 10, odstęp 1).