Polityka wydawnicza i polityka otwartego dostępu

Polityka wydawnicza 
Harmonogram wydawniczy: Czasopismo Prawno-Historyczne jest półrocznikiem, ukazuje się na koniec każdego półrocza w wersji elektronicznej (OA). Redakcja może podjąć decyzję o publikacji zeszytu tematycznego w ramach stałego harmonogramu wydawniczego albo o wydaniu dodatkowego numeru specjalnego poza harmonogramem. Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną czasopisma od 2021 r. Redakcja może także podjąć decyzję o publikacji numeru drukowanego, korzystając z nadanego numeru ISSN.

Zgłoszenie artykułu, proces recenzyjny oraz publikacja w CPH są bezpłatne.

Teksty publikowane w CPH są chronione właściwymi przepisami prawa autorskiego. Autorzy zachowują prawa autorskie i pełne prawa wydawnicze bez ograniczeń. Przekazując artykuł do publikacji w czasopiśmie, autor wyraża zgodę na opublikowanie w czasopiśmie na zasadach otwartego dostępu i umożliwia zamieszczanie tekstów na platformach i w bazach internetowych upowszechniających wyniki badań naukowych, zachowując przy tym pełnię praw autorskich do utworu.

Wydawca zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp (Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0)) do wszystkich treści czasopisma. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

CPH jest uczestnikiem Initiative for Open Citations I4OC i wdraża zasady Planu cOAlition S.

Długoterminowa archiwizacja czasopisma ma miejsce w PKP Preservation Network.