Cel i zakres czasopisma

Celem Czasopisma Prawno-Historycznego jest służenie rozwojowi historii prawa na poziomie krajowym i międzynarodowym, integracja środowiska historyków prawa, upowszechnianie wyników badań naukowych, tworzenie platformy do prowadzenia dyskursu naukowego oraz wspieranie komunikacji naukowej między historykami prawa a historykami i prawnikami.

Problematyka poruszana na łamach CPH obejmuje całokształt zagadnień związanych z historią prawa. W szczególności publikowane są prace poświęcone badaniom nad historią ustroju i prawa oraz historią doktryn politycznych i prawnych, dziejami prawa rzymskiego i kanonicznego, prawem wyznaniowym i historią prawa jako nauki. Publikowane prace historycznoprawne mogą także obejmować badania z zakresu filozofii prawa, dogmatyki prawa, prawa porównawczego czy innych dyscyplin, takich jak politologia, socjologia czy literaturoznawstwo.

Teksty publikowane w CPH dotyczące historii prawa mają różną formę. Publikowane są między innymi artykuły, materiały i prace drobne, artykuły recenzyjne czy sprawozdania z ważnych wydarzeń dla środowiska naukowego historyków prawa. W CPH publikowane są teksty zwłaszcza w językach polskim i angielskim, ale przyjmowane są także prace w językach niemieckim, francuskim i włoskim.