Wróć do szczegółów artykułu Iussum patris dominive. Refl eksje na temat rozprawy Aldony Rity Jurewicz pt. Pater familias dominusve iussit. Umowy władzy na podstawie polecenia zwierzchnika, Olsztyn 2015, ss. 379
Pobierz